Tin tức

Năm 2007, iPhone mở ra kỷ nguyên của màn hình cảm ứng khiến hầu hết các nút vật lý trên điện thoại dần dần biến mất. Nhưng có một khoảnh khắc ngắn trong thời điểm đó xuất hiện một nỗ lực kết hợp giữa nút bấm vật lý và màn hình cảm ứng. BlackBerry phân biệt sự khác biệt bằng cách mạnh dạn hỏi: “điều gì sẽ xảy ra nếu màn hình cảm ứng cũng là một nút bấm vật lý?”.